Eastern Syriac :ܐܲܝܠܸܠ
Western Syriac :ܐܰܝܠܶܠ
Eastern phonetic :' é lil
Category :proper noun
[Religion]
English :Peshitta, Isaiah : 14, 12 : Lucifer ;
French :Peshitta, Esaïe : 14, 12 : Lucifer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ, ܘܲܠܘܸܠ

See also : ܙܹܦܸܫܟܵܐ