Eastern Syriac :ܦܵܪܣ
Western Syriac :ܦܳܪܣ
Eastern phonetic :' pa:rs
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Persia ;
French :la Perse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܵܪܣܵܐܝܼܬ, ܦܵܪܸܣ, ܦܵܪܣܵܝܵܐ, ܦܵܪܣܵܝܬܵܐ, ܦܸܪܣܝܼܣ, ܦܵܪܣܸܬ

Variants : ܒܹܝܬ݂ ܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ

See also : ܦܲܪܣܝܼܢ