Eastern Syriac :ܩܘܼܢܝܼܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܢܺܝܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qu: ni: ' qa ia
Category :adjective
[Humanities]
English :1) cynic ; 2) -noun- one of the Ancient Greek sect of cynics ;
French :1) cynique (ayant trait à la secte des cyniques) ; 2) -nom- : un cynique (membre de la secte des cyniques) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܘܿܢܝܼܩܘܿܣ