Eastern Syriac :ܩܸܘܦܪܘܿܣ
Western Syriac :ܩܶܘܦܪܽܘܣ
Eastern phonetic :' qup ru:s
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 11, 19 : Cyprus ;
French :Actes : 11, 19 : Chypre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܸܘܦܪܝܼܵܢܘܿܣ, ܩܸܘܦܪܵܝܵܐ