Eastern Syriac :ܩܵܠܵܡܵܐ ܕܟܸܐܦܵܐ
Western Syriac :ܩܳܠܳܡܳܐ ܕܟܶܐܦܳܐ
Eastern phonetic :qa: ' la: ma:d ' ki: pa:
Category :noun
[Humanities]
English :chalk (for writing on a blackboard) ;
French :la craie (pour écrire sur un tableau) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܠܵܡܵܐ