Eastern Syriac :ܩܵܦܘܿܠܵܐ
Western Syriac :ܩܳܦܽܘܠܳܐ
Eastern phonetic :qa: ' pu: la:
Category :noun
[Professions]
English :a locksmith ;
French :un serrurier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܦܠܵܐ, ܩܸܦܸܠܕܵܪ, ܩܵܦܸܠ

See also : ܕܵܒ݂ܪܵܐ, ܙܘܼܓܵܡܵܐ, ܡܲܓܣܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܵܪܵܐ, ܩܠܝܼܕܵܐ, ܩܕܝܼܠܵܐ, ܡܠܲܚܡܵܢܵܐ