Eastern Syriac :ܩܸܦܲܠܵܐ
Western Syriac :ܩܶܦܰܠܳܐ
Eastern phonetic :qi ' pa la
Category :noun
[Humanities]
English :a chapter (main division of a book -the Bible-) ;
French :un chapitre (partie d'un livre -la Bible notamment-) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܸܐܦܲܠܹܐܘܿܢ, ܩܸܦܲܠܸܐܘܿܢ