Eastern Syriac :ܩܪܝܼܛܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܪܺܝܛܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qri: ' ṭa ia
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Cretan , pertaining to Crete / Creta ; 2) (noun) : a Cretan ;
French :1) crétois , ayant trait à la Crète ; 2) (nom) : un crétois ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܪܝܼܛܹܐ