Eastern Syriac :ܪܲܒ ܩܲܫܝܼܫܹܐ
Western Syriac :ܪܰܒ ܩܰܫܺܝܫܶܐ
Eastern phonetic :rab qa ' ši: ši
Category :noun
[Religion]
English :the chief presbyter ;
French :le chef des Anciens ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܪܲܒ, ܩܲܫܝܼܫܵܐ