Eastern Syriac :ܬܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܬܺܝܒ݂ܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :ti: ' vu: ta
Category :noun
[Human → Disease]
English :vomit , puke , matter vomited from the stomach ;
French :le vomi , la vomissure ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܝܵܒ݂ܬܵܐ, ܬܝܘܿܒ݂ܵܝܵܐ