Eastern Syriac :ܬܲܡܲܪ ܗܸܢܕܝܼ
Western Syriac :ܬܰܡܰܪ ܗܶܢܕܺܝ
Eastern phonetic :' ta mar ' hin di
Category :noun
[Country → Trees]
English :a tamarind (tree and fruit) ;
French :un tamarin (arbre et son fruit) ;
Dialect :Urmiah