Eastern Syriac :ܟܲܢܟܸܫ
Western Syriac :ܟܰܢܟܶܫ
Eastern phonetic :' kan kiš
Category :noun
[Industry]
English :1) sea fishing : a trawl ; 2) verbe : to trawl ;
French :1) pêche en mer : un chalut ; 2) verbe : pêcher au chalut ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܲܢܬܸܫ