Eastern Syriac :ܡܘܼܗܪܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܗܪܳܐ
Root :ܡܗܪ
Eastern phonetic :' mu:h ra:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a foal , Bailis Shamun : a male horse / a stag ; feminine : ܡܘܼܗܪܬܵܐ : a filly ;
French :un poulain ; féminin : ܡܘܼܗܪܬܵܐ : une pouliche ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܘܼܗܪܬܵܐ

See also : ܥܝܼܠܵܐ, ܓ̰ܵܫܵܐ, ܓ̰ܐܵܫܵܐ, , ܒܸܪܝܵܐ, ܒܘܼܪܝܼܵܐ, ܒܸܪܝܵܐ, ܒܘܼܪܝܼܵܐ, ܒܹܪܝܵܐ ܕܣܘܼܣܬܵܐ, ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܟܘܼܪܪܵܐ, ܓ̰ܘܵܢܝܼܵܐ, ܐܘܼܫܢܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun