Eastern Syriac :ܐܵܢܛܝܲܟ݂ܝܵܐ
Western Syriac :ܐܳܢܛܝܰܟ݂ܝܳܐ
Eastern phonetic :a:n ' ṭia ḥia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Urmiah

ܐܵܢܛܘܿܟ݂ܝ

Peshitta

Peshitta