Eastern Syriac :ܐܸܣܦܵܢܝܼܵܐ
Western Syriac :ܐܶܣܦܳܢܺܝܳܐ
Eastern phonetic :is pa: ' ni: ia
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Romans : 15, 24 : Spain ;
French :Romains : 15, 24 : l'Espagne ;
Dialect :Classical Syriac

feminine

féminin