Eastern Syriac :ܐܵܦܪܝܼܟܵܐ
Western Syriac :ܐܳܦܪܺܝܟܳܐ
Eastern phonetic :a: ' pri: ka
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Eastern Syriac

ܒܹܝܬ ܐܵܦ݈ܪܝܼ