Eastern Syriac :ܪܵܐܸܩ
Western Syriac :ܪܳܐܶܩ
Eastern phonetic :' ra: iq
Category :verb
[Human → Body]
English :1) to spit = ܐܵܪܸܩ ; past in Classical Syriac : ܪܲܩ ; 2) Tkhuma = ܝܵܪܸܩ ; causative : ܡܲܪܝܸܩ ;
French :1) cracher = ܐܵܪܸܩ ; passé en syriaque classique : ܪܲܩ ; 2) Tkhuma = ܝܵܪܸܩ ; causatif : ܡܲܪܝܸܩ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܪܝܵܩܵܐ, ܪܘܼܩܹܐ, ܪܲܘܩܵܐ, ܪܘܼܩܬܵܐ, ܪܵܩܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܪܐܵܩܵܐ, ܪܵܩܬܵܐ