Eastern Syriac :ܦܵܪܵܢ ܕܐܵܪܵܡ
Western Syriac :ܦܳܪܳܢ ܕܐܳܪܳܡ
Eastern phonetic :' pa: da:n ' da: ra:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܦܵܕܵܢ ܐܵܪܵܡ

Peshitta

Peshitta