Eastern Syriac :ܢܗܪ
Western Syriac :ܢܗܪ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to light , to illuminate , to shine ;
French :allumer , illuminer , éclairer , briller , luire ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נהר

Cf. ܢܗܪ , ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܲܗܪܵܢܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ

Derived words : ܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ, ܡܵܐܢܸ̈ܐ ܕܡܲܢܗܲܪܬܵܐ ܫܸܡܥܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬ݂ܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܡܲܢܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܢܗܸܪ, ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܲܢܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܢܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܝܼܪܵܐ, ܢܲܗܝܼܪܵܐ, ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܢܵܗܹܪ, ܢܵܗܵܪܵܐ, ܢܲܗܪܵܐ, ܢܗܵܪܵܐ, ܢܲܗܪܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ, ܢܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܗܵܪܵܐ, ܢܘܼܗܪܵܐ, ܢܘܼܗܪܵܢܵܐ, ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ, ܢܘܼܪܵܝܵܐ, ܢܘܼܪܵܢܵܐ, ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܪܵܢܬܵܐ, ܦܲܢܗܵܪ