Eastern Syriac :ܬܲܝܡܲܢ ܡܲܕܢܲܚ
Western Syriac :ܬܰܝܡܰܢ ܡܰܕܢܰܚ
Root :ܝܡܢ
Eastern phonetic :' té man ' mad naḥ
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Southeast ;
French :le sud-est ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܡܢ, ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ, ܬܲܝܡܲܢ, ܬܲܝܡܢܵܐ, ܬܲܝܡܲܢ, ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ

Source : Maclean