Eastern Syriac :ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܰܝܡܢܳܐ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ
Root :ܝܡܢ
Eastern phonetic :' taim na ma ' er wa:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :Southwest ;
French :le sud-ouest ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܡܢ, ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ, ܬܲܝܡܲܢ, ܬܲܝܡܲܢ ܡܲܕܢܲܚ, ܬܲܝܡܢܵܐ, ܬܲܝܡܢܵܐ

See also : ܡܲܕܢܚܵܐ, ܓܲܪܒܝܵܐ, ܡܲܕܢܲܚ ܓܲܪܒܲܝ, ܡܲܥܪܲܒ݂ ܓܲܪܒܲܝ, ܓܲܪܒܲܝ ܡܲܥܪܲܒ݂

Source : Maclean