Eastern Syriac :ܬܸܫܪ̈ܝܵܘܵܬܹܐ
Western Syriac :ܬܶܫܪ̈ܝܳܘܳܬܶܐ
Eastern phonetic :tiš ria: ' wa: ti
Category :noun
English :a fall ;
French :une chute ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܸܫܠܵܐ, ܡܲܟ݂ܫܘܼܠܵܐ, ܫܘܼܪܥܬܵܐ, ܢܦܠ, ܢܦܵܠܵܐ , ܢܦܵܠܬܵܐ, ܢܵܦܹܠ, ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ

plural

mot pluriel