Eastern Syriac :ܫܘܼܪܥܬܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܪܥܬܳܐ
Eastern phonetic :' šur e ta: (?)
Category :noun
English :a fall ;
French :une chute ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܸܫܠܵܐ, ܡܲܟ݂ܫܘܼܠܵܐ, ܬܸܫܪ̈ܝܵܘܵܬܹܐ, ܢܦܠ, ܢܦܵܠܵܐ , ܢܦܵܠܬܵܐ, ܢܵܦܹܠ, ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ