Eastern Syriac :ܒܹܝ ܚܲ̈ܝܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝ ܚܰ̈ܝܶܐ
Root :ܚܝܐ
Eastern phonetic :' bi: ' ha yi:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :alive , living ; ܚܡܵܪܵܐ ܒܝܼܚܵܝܹܐ ܛܵܒ݂ ܡܸܢ ܐܲܪܝܵܐ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : a living donkey is better than a dead lion ;
French :vivant , en vie ; ܚܡܵܪܵܐ ܒܝܼܚܵܝܹܐ ܛܵܒ݂ ܡܸܢ ܐܲܪܝܵܐ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : un âne vivant est mieux qu'un lion mort , un âne vivant vaut mieux qu'un lion mort ;
Dialect :NENA, Al Qosh, Other

Cf. ܚܲ̈ܝܹܐ

See also : ܢ̮ܲܦܫܵܢܵܐ

Al Qosh

Al Qosh