Eastern Syriac :ܒܥܘܼܠܵܗ
Western Syriac :ܒܥܽܘܠܳܗ
Eastern phonetic :b ' u: la:
Category :adjective
[Human → Family]
English :Isaiah : 62, 4 : married ; feminine : Peshitta : ܒܥܝܼܠܬܵܐ ;
French :Esaïe : 62, 4 : marié ; féminin : Peshitta : ܒܥܝܼܠܬܵܐ : mariée ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :בְּעוּלָא «married» «marié»