Eastern Syriac :ܡܡܲܚܝܵܐ
Western Syriac :ܡܡܰܚܝܳܐ
Eastern phonetic :m ' ma ḥia:
Category :adjective
[Human → Body]
English :wounded , injured ; Rhétoré ; ܘܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܠܲܝ ܒܪܝܼܢܕܵ̈ܕܹܐ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ : et ils firent quinze blessés ; Rhétoré ; ܘܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܠܲܝ ܒܪܝܼܢܕܵ̈ܕܹܐ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ : and they wounded fifteen , and caused fifteen to be wounded , and made fifteen casualties ;
French :blessé , archaïque : navré / lésé ; Rhétoré ; ܘܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܠܲܝ ܒܪܝܼܢܕܵ̈ܕܹܐ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ : et ils firent quinze blessés ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܚܘܿܬܵܐ

Variants : ܒܪܝܼܢܕܵܪ

See also : ܙܵܕܵܢܵܐ, ܒܓ݂ܝܼܪܵܐ, ܒܘܼܣܒܵܣܵܐ, ܕܸܪܒܬܵܐ, ܟܘܼܬܡܬܵܐ, ܕܲܪܒܸܢ, ܫܲܚܢܸܢ, ܫܲܩܠܸܩ, ܒܓ݂ܝܼܪܵܐ, ܒܪܝܼܢ, ܕܲܪܒܵܢܵܐ, ܓܪܝܼܚܵܐ, ܕܲܪܒܵܢܵܐ, ܕܘܼܪܒܸܢܵܐ, ܒܓ݂ܝܼܪܵܐ, ܡܨܲܠܦܵܐ, ܨܠܝܼܦܵܐ

akkadien : maḥṣu

akkadien : maḥṣu