Eastern Syriac :ܒܸܫܠܵܐ
Western Syriac :ܒܶܫܠܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :' biš la:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :a dish made of flour, water and butter cooked together ;
French :un plat à base de farine, d'eau et de beurre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܫܠ