Eastern Syriac :ܓܒ݂ܵܠܵܐ
Western Syriac :ܓܒ݂ܳܠܳܐ
Eastern phonetic :' gwa: la:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to mix , to knead , to blend ;
French :mélanger , mixer , pétrir , immiscer , gâcher (?) / ajouter du liquide (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܒ݂ܵܠܵܐ ܠܸܒܵܐ, ܓܒ݂ܝܼܠܵܐ

See also : ܠܘܫ, ܠܵܐܸܫ

Source : Oraham