Eastern Syriac :ܓܸܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ
Western Syriac :ܓܶܒ݂ܪ̈ܳܢܶܐ
Eastern phonetic :gi ' vra: ni
Category :noun
[Human → Family]
English :plural of : ܓܵܒ݂ܪܵܐ : husbands ;
French :pluriel de : ܓܵܒ݂ܪܵܐ : des maris , des époux ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܵܒ݂ܪܵܐ, ܓܒ݂ܵܪܵܐ, ܓܲܒ݂ܪܘܼܬ݂ܵܐ