Eastern Syriac :ܓܵܘܵܪ
Western Syriac :ܓܳܘܳܪ
Eastern phonetic :' ga: wa:r
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :the plain of Gawar (near the Iranian border) ;
French :la plaine de Gawar (près de la frontière iranienne) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܓܵܘܵܪܢܵܝܵܐ

feminine

féminin