Eastern Syriac :ܓܵܠܵܛܝܼܵܐ
Western Syriac :ܓܳܠܳܛܺܝܳܐ
Eastern phonetic :ga: la: ' ṭi: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Galatians : 1,2 : Galatia ;
French :Galates : 1,2 : la Galatie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܵܠܵܛܵܝܵܐ