Eastern Syriac :ܥܵܨܘܿܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܳܨܽܘܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :a: ' ṣo: wa:
Category :noun
[Professions]
English :a surgeon ;
French :un chirurgien ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܨܵܪܘܿܝܵܐ, ܓ̰ܲܪܵܐ, ܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ