Eastern Syriac :ܒܐܵܗܵܐ ܠܲܝܠܹܐ
Western Syriac :ܒܐܳܗܳܐ ܠܰܝܠܶܐ
Eastern phonetic :' ba: ha: ' lé li:
Category :adverb
[Time]
English :tonight , to-night ;
French :ce soir , cette nuit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ, ܐܸܕܠܲܝܠܹܐ, ܒܐܵܗ ܠܲܝܠܹܐ