Eastern Syriac :ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܒܝܼܫܬܵܐ
Western Syriac :ܫܳܘܬܳܦܳܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ
Eastern phonetic :šo: ' ta: pa:b ' bi:š ta:
Category :noun
[Legal]
English :an accomplice ;
French :un complice ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܒܒܝܼܫܬܵܐ, ܒܝܼܫܬܵܐ

See also : ܫܲܪܟܵܢܵܐ, ܕܲܣܬܵܓ, ܫܵܪܝܼܟܵܐ