Eastern Syriac :ܚܸܓ̰
Western Syriac :ܚܶܓ̰
Eastern phonetic :' ḥidj
Category :noun
[Religion]
English :the pilgrimage to Mecca ;
French :le pèlerinage à la Mecque ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܚܲܓܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܸܓ̰

See also : ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ, ܨܠܘܿܬܵܢܵܝܬܵܐ