Eastern Syriac :ܗܘܼܙܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܙܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :hu: ' zé ta:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܗܘܼܙܵܝܵܐ : a female Huzite ;
French :féminin de ܗܘܼܙܵܝܵܐ : une Houzite ;
Dialect :Classical Syriac