Eastern Syriac :ܚܝܹܡܘܼܢ
Western Syriac :ܚܝܶܡܽܘܢ
Eastern phonetic :' ḥi: mu:n
[Humanities → Language]
English :Qochanis, Salamas, Amadia, plural of ܚܝܼܵܐ : come ! ;
French :Qotchanès, Salamas, Amadia, pluriel de ܚܝܼܵܐ : venez ! ;
Dialect :Other

Cf. ܚܝܼܵܐ

Variants : ܚܝܵܡܘܼܢ

See also : ܚܲܝܵܘ, ܚܝܵܡܘܼܟ݂