Eastern Syriac :ܦܵܙܹܠ
Western Syriac :ܦܳܙܶܠ
Eastern phonetic :' pa: zi:l
Category :verb
English :to meddle ;
French :se mêler , être mêlé à , s'ingérer / s'immiscer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܦܵܙܸܠ

See also : ܗܵܕܘܿܣܵܐ, ܚܲܣܘܼܡܬܵܢܵܐ, ܟ̰ܐܵܠܵܐܓܵܢܵܐ, ܟܲܪܬܸܠ, ܟܲܕܵܪܵܐ, ܟܵܕܹܪ, ܟܲܕܵܪܘܼܬܵܐ