Eastern Syriac :ܣܦܵܪܸܓܠܵܐ
Western Syriac :ܣܦܳܪܶܓܠܳܐ
Eastern phonetic :spa: ' rig la:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :masculin : a quince ; feminine in Al Qosh : ܣܦܵܪܓܸܠܬܵܐ ;
French :masculin : un coing ; féminin à Al Qosh : ܣܦܵܪܓܸܠܬܵܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܣܦܲܪܓܠܵܐ, ܙܦܲܪܓܠܵܐ, ܣܦܲܪܓܠܵܐ, ܐܸܣܦܪܓܠܵܐ