Eastern Syriac :ܓܵܘܪܡܵܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܳܘܪܡܳܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :ger ma ' ḥa na
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :a green-house
French :une serre (pour cultiver des fruits et légumes)
Dialect :Urmiah