Eastern Syriac :ܚܵܒ݂ܹܐ
Western Syriac :ܚܳܒ݂ܶܐ
Eastern phonetic :' ḥa: wi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to be dark , to be darkened ; 2) literally and metaphorically: eyes : to be blinded ;
French :1) être sombre , être assombri , s'assombrir ; 2) sens propre et figuré: yeux : être aveuglé , ne pas voir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒ݂ܵܐ, ܚܒ݂ܵܝܬܵܐ, ܡܲܚܒ݂ܹܐ, ܚܘܼܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܝܵܢܬܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܝܵܐ, ܡܚܲܝܒ݂ܸܢ, ܡܚܲܝܒ݂ܵܢܵܐ, ܚܵܒ݂ܸܢ

Chaldaic / Chaldean : חֲבָא

chaldaïque / chaldéen : חֲבָא