Eastern Syriac :ܚܘܼܠܕܝܼ
Western Syriac :ܚܽܘܠܕܺܝ
Eastern phonetic :' ḥul di:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 22, 14 : Huldah a prophetess ;
French :2 Rois : 22, 14 : Hulda une prophétesse ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܚܘܼܠܕܵܗ

Peshitta

Peshitta