Eastern Syriac :ܚܘܿܪܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܪܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ḥu:r ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Nehemiah : 2, 10 : a Horonite ; feminine : ܚܘܿܪܢܵܝܬܵܐ ;
French :Néhémie : 2, 10 : un Horonite ; féminin : ܚܘܿܪܢܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Peshitta : ܚܵܘܪܵܢܵܝܵܐ

Peshitta : ܚܵܘܪܵܢܵܝܵܐ