Eastern Syriac :ܚܵܘܪܵܣܵܢ
Western Syriac :ܚܳܘܪܳܣܳܢ
Eastern phonetic :ḥo: ra: ' sa:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :A Persian province : Khorasan ;
French :province de Perse : le Khorassan ;
Dialect :Eastern Syriac