Eastern Syriac :ܣܩܝܼܠܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܣܩܺܝܠܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :sqi: la: i:t
Category :adverb
[Moral life → Quality]
English :Yoab Benjamoin : beautifully ;
French :Yoab Benjamin : joliment ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܥܲܒ݂ܕܵܢܵܐܝܼܬ, ܦܲܐܝܵܐܝܼܬ, ܫܘܼܦܪܵܢܵܐܝܼܬ