Eastern Syriac :ܚܸܙܡܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܶܙܡܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥiz ' mu: tha:
Category :noun
[Human → Family]
Dialect :Eastern Syriac

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ

more rare than ܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ

plus rare que ܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ