Eastern Syriac :ܓ̰ܝܼܓܵܪ ܚܘܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܺܝܓܳܪ ܚܘܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' dji: ga:r ' ḥwar ta:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :a lung ;
French :un poumon ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܪܵܐܬܵܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܦܪܘܼܬ݂ܵܐ

Akkadian ḥašû : lungs

akkadien ḥašû : les poumons