Eastern Syriac :ܚܲܣܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥa si: ' ru: tha:
Category :noun
[Measures]
English :what is lacking , the needs ;
French :ce qui manque , le manque , les besoins ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܲܣܝܼܪܵܐ, ܚܲܣܝܼܪܬܵܐ, ܚܲܣܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܨܵܪܵܐ, ܚܲܣܝܼܪܵܐ, ܚܣܵܪܵܐ, ܡܲܚܣܸܪ, ܚܵܣܸܪ

See also : ܐܲܢܲܢܩܹܐ, ܐܲܢܲܢܩ̈ܘܿܣ