Eastern Syriac :ܚܲܦܢܝܼ
Western Syriac :ܚܰܦܢܺܝ
Eastern phonetic :' ḥap ni:
Category :proper noun
[Human being]
English :I Samuel : 1, 3 : Hophni ;
French :I Samuel : 1, 3 : Hophni ;
Dialect :Classical Syriac