Eastern Syriac :ܚܸܪܒܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܶܪܒܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥir ba: ' iu: tha:
Category :noun
English :badness ;
French :la méchanceté ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܚܪܸܒ݂, ܚܵܪܵܒܵܐ, ܚܵܪܵܒܝܼ, ܚܘܼܪܒܵܐ, ܚܸܪܒܵܐ, ܚܲܪܒܵܐ, ܚܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܚܪܸܒ݂, ܚܵܪܸܒ݂, ܚܲܪܒܘܼܬܵܐ, ܚܵܪܒܝܼܘܼܬܵܐ

Variants : ܚܸܪܒܘܼܬ݂ܵܐ